De derde voortgangsrapportage van het Actieplan stages en leerbanen over het eerste halfjaar van 2021 is net uitgekomen. We kijken hierin terug op de (regionale) ontwikkelingen rondom de tekorten aan stages en leerbanen, de crisisdienstverlening en de implementatie van praktijkleren in het mbo voor werkenden en werkzoekenden. Doordat leerbedrijven, scholen, sociale partners, sectororganisaties en SBB hun creativiteit in zetten, kon het tekort aan stages en leerbanen in onze regio beperkt blijven. In het komende halfjaar blijft de focus liggen op voldoende stages en leerbanen voor iedereen die dat nodig heeft. Daarnaast investeren we in het arbeidskapitaal van bedrijven door ons te richten op het om- en bijscholen van werkenden en werkzoekenden, zoals zij-instromers, herstarters of zittende medewerkers. In het nieuwe (school)jaar blijven we met elkaar investeren in een stevige leercultuur bij bedrijven en zorgen zo voor voldoende vakmensen van de toekomst.

Meer informatie over het Actieplan stages en leerbanen in onze regio: Jeroen van Zuijlen

Zie ook nieuwsartikel: Samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven loont: ruim 27.500 stages ingevuld | SBB (s-bb.nl)

Bestanden