Eén op de tien volwassenen in Noordoost-Brabant is laaggeletterd. Landelijk gezien ligt dat onder het gemiddelde. Dit is te vinden in Geletterdheidinzicht - Home, onderdeel van Arbeidsmarktinzicht.

 

Migranten doen het relatief goed. Vooral mensen met een Nederlandse achtergrond (zowel werkenden als niet werkenden) zijn bovengemiddeld vaak laaggeletterd in onze regio.