Gisteren op Diversity Day een mooie good practice gehoord van Talent Ontwikkel Plek (TOP) Post, een onderdeel van WeenerXL, de reintegratietak van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Deze dienstverlening van mensen zonder baan richting duurzaam werk is opnieuw ingericht door de behoeften en wensen van klanten meer centraal te stellen. En door iedereen toe te laten die dit wilde. Het gaat dan om kwetsbare jongeren, nieuwkomers of mensen met een taalachterstand, mentale en/of psychische beperkingen. Deze insteek op diversiteit heeft innovatie gestuwd. Daarmee is een beweging in gang gezet van een productiecultuur naar ontwikkelcultuur. 

Meer aandacht en ruimte voor talentontwikkeling uit zich bijvoorbeeld in:

 • alleen als je jezelf bent en goed in je vel zit, ontwikkel je je beter (randvoorwaarde)
 • door mensen zelf regie te geven, ga je ook een richting op die je wilt. De vraag wordt ook gesteld: wat wil je leren?
 • voorheen werd één vaardigheid aangeleerd, nu kun je meer vaardigheden aanleveren en zo sneller zelfstandiger worden
 • mensen, die in het traject hebben gezeten, leiden nieuwe mensen mee op

Factoren die hebben bijgedragen tot deze beweging naar een ontwikkelcultuur zijn:

 • 'wat kan wel' als uitgangspunt nemen
 • een noodzaak - externe factor - helpt
 • heldere doelstelling m.b.t. ontwikkeling van mensen
 • intrinsieke motivatie van een aantal mensen
 • intensief met elkaar in gesprek blijven
 • vertrouwen in elkaar
 • gewoon proberen, kijken wat werkt