De SER pleit voor een integrale aanpak van Leven Lang Ontwikkelen om iedereen die dat nodig heeft te kunnen helpen om de brug over te kunnen steken naar nieuw werk en vaardigheden blijvend te kunnen ontwikkelen.

Leven Lang Ontwikkelen heeft integrale aanpak nodig | SER

Dat heeft volop de aandacht in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant in de pilot 'van werk naar werk' én het regionaal mobiliteitsteam, dat de komende tijd vorm krijgt.