Gisteren bracht Minister Wouter Koolmees van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een digitaal werkbezoek aan Noordoost-Brabant. Centraal stond de crisisaanpak naar werkgevers, zzp'ers en met-ontslag-bedreigde werknemers in de regio. De minister wilde o.a. zien hoe de crisisaanpak van het kabinet landt in een goed lopende arbeidsmarktregio als Noordoost-Brabant.

We hebben onder meer de pilot 'van werk naar werk' toegelicht en onze leerervaringen tot nu toe gedeeld, die we ook gaan benutten bij de inrichting van het Regionale Mobiliteitsteam. De minister ging met Auke Blaauwbroek (FNV), Hannie van Loon (UWV), Rudy Slegers en Jos van Asten (Werkgeversaanpak Noordoost Brabant Werkt) vervolgens in gesprek rondom één van de uitdagingen in van werk naar werk, namelijk over scholing:

In de pilot bleek nauwelijks een scholingsbehoefte van werknemers; hoe kan dat en wat is in de toekomst realistisch m.b.t. omscholing?

Hier kwam aspecten ter sprake als:

  • de mindset en houding van met name praktisch opgeleiden t.a.v. leren
  • het STAP budget
  • het verbinden van de landelijk sectorale en regionale infrastructuur
  • regionale leer- en ontwikkelcultuur / Keep on Learning

 

Bestanden