PIM Werkt wil korte lijnen naar werk in Meierijstad, Bernheze en Boekel

arbeidsmarktpartners

Portret van Menno Roozendaal

“Het hebben van werk is veel meer dan het hebben van arbeid” – Menno Roozendaal.

Met het openen van het PIM Werkt aan de Markt 3 in Veghel voegt Meierijstad de daad bij het woord. Wethouder Menno Roozendaal sprak hardop zijn droom uit, dat in 2025 iedereen die kan en wil werken ook aan het werk is. En, zoals het gezegde luidt: ‘Als je wilt dat dromen uitkomen, ga dan niet slapen’. Kom in actie. En dat is precies wat er nu in Meierijstad gebeurt!

Het idee achter PIM Werkt heeft meerdere vaders en moeders  

Menno: “De gecombineerde dienstverlening van PIM Werkt gaat ervoor zorgen dat niemand meer ‘langs de kant staat’ wanneer het over werk gaat. Door korte lijnen zien we snel waar groeikansen liggen. Ook streven we het ‘werk-naar-werk’ principe na en bieden we kansen aan mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Ons motto: maak het mensen zo makkelijk mogelijk om weer aan het werk te gaan, of beter nog, aan het werk te blijven.” 

Samenwerking met IBN en WSD

PIM Werkt is ontstaan uit een goede samenwerking tussen de gemeente en o.a IBN en WSD en heeft de ambitie om de vele verschillende initiatieven op het gebied van arbeidsbemiddeling samen te brengen. De fysieke locatie werkt daarbij drempelverlagend. Het is immers fijner om over een gevoelig onderwerp als werk te praten met een expert aan de andere kant van de (anderhalve meter) tafel, dan via een digitaal loket. En erover kunnen praten is zó belangrijk. Want, zoals Menno toelicht: “Het hebben van werk is meer dan alleen het hebben van arbeid. Het is een belangrijke daginvulling. Er wordt vaak gezegd: werk is de beste vorm van zorg. Je doet aan zelfontwikkeling, verdient je eigen inkomen, doet sociale contacten op en het geeft je zekerheid. Werk heeft heel veel waarde voor mensen. En ook wanneer betaald werk een brug te ver is, zijn er altijd mogelijkheden.”

Verschillende doelen van PIM Werkt

Menno Roozendaal: “Met PIM Werkt streven we verschillende doelen na:

  • iedereen die kan en wil werken zo snel mogelijk aan de slag,
  • het promoten van een leven lang leren,
  • kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
  • iets betekenen voor mensen waar geen loket voor is, bijvoorbeeld zzp’ers.”

Over deze laatste groep zegt Menno: “Het vangnet voor zzp’ers en flexkrachten is erg beperkt. De mensen die steeds van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan, zijn nu kwetsbaar. En met 60.000 zzp’ers in Noordoost Brabant is dit een hele grote groep geworden. Een groep die niet bij het UWV in beeld is, maar ook niet bij gemeenten en uitzendorganisaties.” 

Sterke arbeidsmarkt kenmerkt de regio

“Onze regio kent een sterke arbeidsmarkt”, zegt Menno. “Vanuit de historie heeft deze regio een lage werkloosheid t.o.v. de rest van Nederland, [redactie: met 2,5% lokaal, 5% landelijk]. Er maken ook weinig mensen gebruik van de bijstand. We zijn een echte ‘werk’ gemeente, met Veghel als het centrum van alle bedrijvigheid. En ook in de andere kernen bruist het. Er zijn veel ondernemers: mkb bedrijven en ook veel zzp’ers. Mensen hier hebben altijd een sterke arbeidsethos gehad.”  

Ook zijn er veel familiebedrijven in deze regio. Dat zijn vaak bedrijven die op hetzelfde terrein actief zijn. Ze daagden elkaar uit om het steeds beter te doen. Daardoor zijn ze succesvol en uitgegroeid tot grote bedrijven. En waar deze regio vroeger vooral agrarisch gebied was, is dat nu getransformeerd  naar nieuwe werkgelegenheid. Een agrarisch bedrijf wat nu in de medicijnen zit, bijvoorbeeld, of in de voedingsindustrie. 

Nog geen verhoogde werkloosheid te zien door coronacrisis

De verwachting was dat de werkloosheid in deze regio tijdens de coronacrisis van 2,5% naar 5% zou stijgen. Deze stijging is op dit moment echter nog niet zichtbaar. Dit komt doordat de economische steunmaatregelen de echte cijfers vertroebelen. Zo is minder helder welke werkgelegenheid door corona tijdelijk verloren is gegaan en welke misschien wel structureel. We zien nu dus niet precies welke mensen er zonder werk zijn of komen. Menno: “Ik verwacht dat onze regio betere werkloosheidscijfers zal blijven laten zien dan gemiddeld. Maar er zijn veel onzekere factoren, zoals: hoe lang blijven er steunpakketten, hoe verloopt het vaccinatieprogramma, gaat de export weer lopen? De werkloosheid zal zeker oplopen, maar we doen er alles aan om dit te voorkomen.”

Wat wil je zeggen tegen inwoners die worstelen met werk?

Menno: “Benut deze tijd om na te denken over wat je écht zelf wilt. Wanneer je dat weet, kun je makkelijker in actie komen. Word je met ontslag bedreigd, vraag je dan af: wil ik wel door? Besluit je om in dezelfde branche te blijven, zorg dan dat je je netwerk vergroot en  je competenties verder ontwikkelt. Door kennisontwikkeling maak je je kansen op de arbeidsmarkt groter. En daar kun je nu al mee beginnen. Ook wanneer je vanuit zzp-schap weer in loondienst wilt gaan, naar een andere branche wilt overstappen of juist erover denkt om een onderneming te starten, dan is dit het moment op in actie te komen!” 

Wat zijn de kansberoepen van onze regio?

Menno: “Alles wat met verduurzaming en energie te maken heeft. Dit kun je ook toepassen op andere industrieën, bijvoorbeeld duurzaam toerisme. ICT en Techniek blijven groeien, internetwinkels doen het goed en er is ook veel werk in de logistiek en in de zorg.Wat ik onzekerder vind: Nederland is dol op haar horeca, evenementen en festivals. Ondernemers nemen hier een afwachtende houding in aan, je neemt niet zomaar afstand van een branche. Dit geldt ook voor theater etc. Wat oudere mensen zullen wellicht toch wat voorzichtiger blijven. Toch liggen ook daar veel kansen op werkgelegenheid gebied, ook voor zzp’ers.

Hoe verhoudt PIM Werkt zich tot de mobiliteitsteams in de regio?

“Er is een landelijk netwerk met 35 (tijdelijke) regionale mobiliteitsteams. Met als doel om te zorgen dat werk-naar-werk op gang komt. Dit wordt vanuit het ministerie ondersteund. PIM Werkt fungeert als verlengstuk op het gebied van werk naar werk van het Mobiliteitsteam Noordoost Brabant. Wij zoeken de actieve samenwerking op en bieden waar nodig een fysieke plek. Zie ons als het frontoffice van al die regionale projecten en het regionale mobiliteitsteam samen. Wij voeren regie en leggen de juiste verbindingen. Ons streven is een duurzame samenwerking voor nu en na de coronacrisis. 

PIM Werkt vraagt ondernemers om zich tijdig te melden 

We hopen dat werkgevers die in de groei zitten en mensen nodig hebben, zich snel melden. Aan de andere kant helpen we werkgevers die mensen gaan verliezen. Veel ondernemers teren nu in op hun eigen vermogen en ook zzp’ers hebben het moeilijk. “Wacht niet te lang met het inschakelen van PIM Werkt. Wij helpen ondernemers met de vraag: wat is mijn toekomstperspectief? Ga ik andere markten aanboren of werk transformeren zodat ik in een kansrijke positie kom? Of kan ik beter kiezen voor krimp en mijn werknemers (tijdelijk) detacheren of goed laten landen op een andere plek? De verwachting is dat een aantal sectoren na de crisis snel weer terugkomt in de oude trend. Dat kan groei zijn. Terwijl andere sectoren de krimp laten zien waar ze voor de crisis eigenlijk al in zaten.” 

Sterke partners helpen PIM Werkt

Ondernemers en werkgevers bereiken we via onze partners: het ‘werkgevers Meierijstad’ platform, andere regionale initiatieven en de vakbeweging. Maar ook Platform Ondernemend Meierijstad, de Rabobank en de uitzendorganisaties helpen ons daarmee. 

Kom kijken op het nieuwe locatie van PIM Werkt!

Zit je met werkgerelateerde vragen? Kom ons dan opzoeken op Markt 3 in Veghel. I.v.m. corona is het verstandig om wel eerst een afspraak te maken. Laat je ons weten wat we voor jou kunnen doen? Tot ziens bij PIM Werkt!

Zie ook: PIM Werkt wil korte lijnen naar werk in Meierijstad, Bernheze en Boekel - PIM Werkt