Ruim 27.500 mbo-studenten hebben in de eerste zes maanden van 2021 door het Actieplan stages en leerbanen van SBB toch een praktijkplek kunnen vinden, terwijl dat eerst door de coronacrisis niet leek te lukken. Hierdoor konden studenten verder met hun opleiding.

Dit blijkt uit de derde voortgangsrapportage over het actieplan die voorzitter van SBB, Adnan Tekin vandaag aanbood aan demissionair minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven. Met het actieplan pakt SBB in opdracht van de minister van OCW en de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) sinds 28 april 2020 door de coronacrisis ontstane stage- en leerbaantekorten aan.

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven en voorzitter van SBB Adnan Tekin tonen de voortgangsrapportage

Adnan Tekin, voorzitter SBB, geeft aan: “Door snel samen te handelen en de intensieve samenwerking tussen mbo-scholen, bedrijven, sociale partners, brancheorganisaties en SBB is het gelukt zo veel mogelijk stages en leerbanen beschikbaar te krijgen voor mbo-studenten. In de periode van januari tot en met juni 2021 zijn 27.500 tekorten opgelost. Er zijn daarnaast 8.848 nieuwe leerbedrijven geworven in regio’s en sectoren waar tekorten werden gemeld, brancheorganisaties riepen hun leden op om ook in deze crisistijd te blijven opleiden, er waren gezamenlijke regionale campagnes om tekorten op te lossen en scholen zorgden met maatwerkoplossingen dat studenten toch hun leerdoelen konden behalen.”

Actieplan effectief gebleken

Minister Van Engelshoven licht toe: “De arbeidsmarkt zit te springen om afgestudeerde mbo-studenten. En stages en leerbanen zijn de eerste stap op die arbeidsmarkt. Het is heel goed nieuws dat er voor zoveel studenten een plek is gevonden. Dat juist in de moeilijke coronatijd er toch bijna 9000 leerbedrijven zijn bijgekomen is een heel mooi resultaat. Het laat zien dat iedereen, van onderwijs tot bedrijfsleven, van het belang van goed opgeleide mbo-studenten doordrongen is.”

Om- en bijscholing voor volwassenen

Er zijn op dit moment zo’n 260.000 stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven beschikbaar. In sectoren zoals techniek, handel, bouw, transport en logistiek, groenvoorziening en horeca staan in veel regio’s de stages en leerbanen, niet alleen open voor mbo-studenten, maar ook voor werkenden en werkzoekenden.

Adnan Tekin: “In de huidige krappe arbeidsmarkt is het van groot belang dat bedrijven beschikken over de juiste vakmensen. In sommige sectoren is de vraag naar personeel nu zo groot, dat dit veel kansen biedt om werkenden en werkzoekenden te laten om- of bijscholen met als resultaat een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. Daarom zet SBB, naast zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor studenten die al een opleiding volgen, ook volop in op het zorgen voor voldoende leerbanen voor volwassen werkenden en werkzoekenden die zich willen laten omscholen.”

Aandacht voor kwetsbare doelgroepen

In het komende halfjaar blijft de focus van het actieplan liggen op voldoende stages en leerbanen voor iedereen die dat nodig heeft, met het accent op sectoren waar veel werkgelegenheid en duurzaam arbeidsmarktperspectief is.

Daarnaast profiteert nog niet iedereen van de terugloop in stagetekorten of de aantrekkende arbeidsmarkt. Kwetsbare jongeren in entreeopleidingen en niveau 2 in het mbo of leerlingen in het vmbo, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs die leren en werken combineren, hebben nog te vaak moeite om een stage of leerbaan te vinden. Bij deze studenten is het extra belangrijk om leerbedrijven te ontzorgen en extra te begeleiden. Verder is het belangrijk dat er aandacht is voor voldoende begeleidingscapaciteit in de zorg om de tekorten in deze sector op te lossen. SBB blijft daarom de tekorten monitoren en onderneemt gerichte actie bij dreigende tekorten door extra plekken te werven bij leerbedrijven.

Bekijk de voortgangsrapportage