Van een leven lang leren naar een leven lang ontwikkelen

Professor Andries de Grip, lid van de commissie Arbeidsmarkt en Onderwijsvraagstukken van de SER en voormalig directeur van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) sprak op 24 juni 2021 zijn afscheidsrede uit. In het afscheidscollege geeft hij een langjarig overzicht van de inzichten over leren en ontwikkelen die hij met het onderzoek van het ROA heeft opgedaan.

Andries de Grip

 

Hij laat zien dat het versterken van het informeel leren, in het werk en met collega’s, cruciaal is om de leercultuur in organisaties te verbeteren. 

Ook individuele ontwikkelrekeningen zijn belangrijk om eigen regie bij werkenden en daarmee de leercultuur te vergroten. En tot slot geeft De Grip aan dat het onderwijs nog een veel grotere rol kan spelen door het alumnibeleid te versterken.

Lees meer

Van een leven lang leren naar een leven lang ontwikkelen | SER

Lees de afscheidsrede hier terug (PDF). Een video van de afscheidsrede is ook te zien via YouTube.

Bestanden